Naše agentura provádí kvalifikované bezpečnostní analýzy objektů pro potřeby organizací na ostrahu majetku a ochranu osob.

Bezpečnostní analýza vyhodnotí zejména rizika, hrozby a možnosti vzniku mimořádných situací. Na základě tohoto vyhodnocení se provádí i vyhodnocení stavu současných bezpečnostních opatření s důrazem na fyzickou ostrahu objektu, technické prostředky a režimová opatření.

Specialisté podle závěrů bezpečnostní analýzy vypracují konkrétní projekt ochrany a ostrahy objektu včetně variant řešení. Tento projekt obsahuje zabezpečení objektu jak fyzickou ostrahou, tak i technickými prostředky, mechanickými zábrannými prostředky, elektronickou zabezpečovací signalizací, kamerovými a vstupními systémy, případně optimální kombinací lidského a technického faktoru.