Dlouholetou zkušenost má naše společnost i s ostrahou objektů, areálů a výrobních podniků. Jedná se o zcela odlišný způsob ochrany majetku a osob, než v případě detektivní činnosti v obchodech. Nemůže se tedy stát, aby tuto činnost vykonával detektiv v obchodě a obráceně.

Náš zaměstnanec provádí střežení objektu formou monitoringu, kontroly a obsluhy zabezpečovacích zařízení. Základem je však rychlá, přesná a úplná reakce na vzniklé situace a jejich následné řešení podle dohodnutých instrukcí. Dále náš zaměstnanec provádí nepravidelné celoplošné obchůzky, kterých provede během své směny několik. Obchůzka spočívá v celkové kontrole zabezpečení objektu, uložení materiálu a techniky a také neoprávněném pohybu osob ve střeženém objektu či areálu. Tyto obchůzky jsou kontrolovány pomocí obchůzkového systému.

Hlavním cílem obchůzek je zamezit úmyslnému založení požáru v areálu, zamezit výskytu a pohybu nepovolaných osob v hlídaném areálu, eventuálně zadržet narušitele objektu a předat ho přivolaným příslušníkům Policie České republiky. Dalším úkolem je kontrola budovy v předem vytipovaných rizikových místech, např. sklad hořlavin, sklady materiálu, šatny zaměstnanců apod. Zjištěné skutečnosti, závady a události průběžně zaznamenává s uvedením času do Knihy služeb, a to bezprostředně po každé události, nebo po ukončení každé obchůzky.