Prostřednictvím našich cvičených instruktorů poskytujeme výuku a atestaci v oblasti osobní ochrany.