Provádíme vymáhání neuhrazených faktur, směnek, plnění smluvních vztahů a jiných vzniklých pohledávek. Při vymáhání jsme nekompromisní. Po prověření majetkových poměrů dlužníka vypracujeme taktiku, kdy a jakým způsobem se bude vůči dlužníkovi postupovat. Pohledávky se snažíme vymoci klasickými metodami.

Nebereme žádné zálohy předem, provize domlouváme individuálně. Vždy dbáme na zachování dobrého jména našeho klienta.

V případě, že se nám nepodaří s dlužníkem dohodnout, jsme schopni pohledávku řešit soudní cestou. Jelikož v tom už máme zkušenosti a spolupracujeme s exekutory a insolvenčními správci, dohlédneme na to, aby vše proběhlo co nejrychleji.