Vymáhání pohledávek

Provádíme vymáhání neuhrazených faktur, směnek, plnění smluvních vztahů a jiných vzniklých pohledávek. Při vymáhání jsme nekompromisní. Po prověření majetkových poměrů dlužníka vypracujeme taktiku, kdy a jakým způsobem se bude vůči dlužníkovi postupovat. Pohledávky se snažíme vymoci klasickými metodami. Nebereme žádné zálohy předem, provize domlouváme individuálně. Vždy dbáme na zachování dobrého jména našeho klienta. V případě, že se nám nepodaří s dlužníkem dohodnout, jsme schopni pohledávku řešit soudní cestou. Jelikož v tom už máme zkušenosti a spolupracujeme s exekutory a insolvenčními správci, dohlédneme na to, aby vše proběhlo co nejrychleji.  

Detektivní činnost v obchodech a nákupních centrech

Hlavní specializací naší společnosti je zajišťování detektivní činnosti v obchodech a nákupních centrech. V kontextu dnešní doby je tato činnost čím dál více důležitá nejen z toho důvodu, aby nedocházelo k neustálým útokům na majetek, zboží. Výsledky, které naše společnost v této oblasti bezpečnosti dosahuje, patří dozajista k nejlepším v rámci České republiky. Na vyžádání jsme schopni předložit reference s konkrétními čísly, jež potvrzují předchozí větu. Činnost detektiva v obchodě je zajištěna buď v civilním oděvu, nebo v uniformě. Větší účinnost má detektiv v civilním oděvu, ale v určitém kontextu je nejvýhodnější spojení obou forem. Během let jsme si vypracovali postupy, jak nejefektivněji dosáhnout ochrany majetku před jeho krádežemi jak ze strany pachatelů, tak zaměstnanců obchodů; daří se nám v praxi úspěšně aplikovat metody ke zlepšení špatných inventurních čísel, a to při vynaložení menších finančních nákladů klienta v zrcadle dosažených výsledků. Naši detektivové v obchodech provádějí mnoho úkolů za účelem dosažení očekáváného cíle. Díky dlouholetým zkušenostem můžeme garantovat, že při nasazení našich detektivů dojde k výraznému zlepšení inventurních výsledků. Naše detektivy důsledně školíme nejen ve správných postupech ochrany zboží a ostatního majetku objednatele, ale také v právní stránce této činnosti. Naši detektivové nejsou nasazeni do služby dříve, dokud si nejsme zcela jisti, že zvládnou řešit všechny druhy problémových situací. Detektiv v civilním oděvu se chová jako zákazník a musí proto mít v sobě k výkonu této práce schopnost hrát částečné divadlo. Je oblečen jako průměrný zákazník, který navštěvuje daný druh obchodu. Je-li odhalen pachatel krádeže, detektiv ho odvede do zázemí prodejny a je přivolána policie. Do příjezdu policie je detektiv oprávněn zloděje omezit na jeho osobní svobodě dle § 76 odst. 2 trestního řádu. DOPLNIT OBRÁZKY UNIFOREM (Pavel je má) Pododdíly:

 • Kontrolní nákupy
 • Mystery Shopping
 • Kontroly personálu
Kontrolní nákupy Kontrolní nákupy jsou prováděny, aby se zjistilo, jak má vedení prodejny pevně v rukách způsob a formu prodeje. Zjišťuje se také, jak jsou pokladní a prodejní ochotní pomoci a jak jsou zdvořilí vůči zákazníkům. Z kontrolních nákupů se dá také zjistit, zda pokladní při prodeji postupuje správně. Získané poznatky z kontrolních nákupů pak mohou po jejich vyhodnocení vést k optimalizaci prodeje, k odstranění nedostatků nebo také mohou přinést důkazy k propuštění zaměstnance, jenž nevykonává svou práci ku prospěchu prodejny. Mystery Shopping Mystery Shopping je kvalitativní výzkum trhu, která měří maloobchodní kvalitu služeb nebo kdy se získávají informace o produktech a službách vlastní či konkurenční firmy. Mystery shopper je výzkumník, fiktivní nakupující, který vystupuje jako normální zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role. Při Mystery shoppingu se zkoumá:
 • počet zaměstnanců v prodejně
 • jak dlouho trvá, než si fiktivního zákazníka někdo všimne
 • jména zaměstnanců
 • zda je pozdrav přátelský
 • otázky kladené prodavačem pro nalezení vhodného produktu
 • druhy předvedených výrobků
 • prodejní argumenty používané prodavačem
 • zda a jak se prodavač pokouší uzavřít prodej
 • zda prodavač navrhuje prodej nějakého dodatečného produktu
 • zda prodavač pozval zákazníka k opětovné návštěvě prodejny
 • čistotu prodejny a příslušenství
 • rychlost služby
 • dodržování norem společnosti vztahující se ke službě, vzhledu prodejny a prezentace
Nakupujícímu jsou často dány pokyny k uskutečnění atypické transakce, aby se přesněji otestovaly znalosti a dovednosti zaměstnanců pro danou problematiku podle určitého scénáře. Ne všechny scénáře Mystery Shoppingu zahrnují pouze nákup. Můžeme posuzovat i například kvalitu služeb, rychlost dodávek a vyřízení reklamací. Kontroly personálu Ze statistik krádeží vyplývají žalostná zjištění, že více zboží odcizí personál obchodu než klasičtí zloději zvenčí. Kontroly personálu tedy slouží k odhalení nepoctivých zaměstnanců pomocí kontrol po zavírací době po uzavření a zakódování prodejny, kdy již definitivně personál odchází domů. Kontroly samozřejmě mohou probíhat i během střídání směn. Kontrola spočívá především v kontrole osobních věcí, zda si zaměstnanec neodnáší domů zboží bez zaplacení.

Bezpečnostní poradenství

Naše agentura provádí kvalifikované bezpečnostní analýzy objektů pro potřeby organizací na ostrahu majetku a ochranu osob. Bezpečnostní analýza vyhodnotí zejména rizika, hrozby a možnosti vzniku mimořádných situací. Na základě tohoto vyhodnocení se provádí i vyhodnocení stavu současných bezpečnostních opatření s důrazem na fyzickou ostrahu objektu, technické prostředky a režimová opatření. Specialisté podle závěrů bezpečnostní analýzy vypracují konkrétní projekt ochrany a ostrahy objektu včetně variant řešení. Tento projekt obsahuje zabezpečení objektu jak fyzickou ostrahou, tak i technickými prostředky, mechanickými zábrannými prostředky, elektronickou zabezpečovací signalizací, kamerovými a vstupními systémy, případně optimální kombinací lidského a technického faktoru.

Právní služby a poradenství

Nabízíme právní služby a poradenství ve všech oblastech veřejného a soukromého práva v České republice. Máme bohaté zkušenosti v oblasti pracovního, občanského, obchodního a správního práva. Kontaktní osoby:  JUDr. Pavel Maixner -  602 168 147 a Mgr. et Mgr. Petr Pálka – 777 005 553

Detektivní služby, služby soukromých detektivů

V rámci detektivních služeb firma PCP EURO - POWER EURO POLICE, s.r.o. nabízí:

 • Sledování osob
 • Odhalování, prokazování nevěry
 • Zajišťování důkazů a jejich dokumentace pro soudní i mimosoudní jednání
 • Pátrání po osobách a věcech
 • Vyjednávání s osobami nebo firmami, se kterými se nechcete osobně setkat
 • Prověřování obchodních a pracovních partnerů
 • Služby pro advokátní kanceláře
 • Pátrání po dlužnících
 • Získávání informací pomocí speciální audio – video techniky
 • Poradenství k výše uvedeným činnostem
K plnění zakázky používáme nejnovější přístroje tak, aby sledovaná osoba nezjistila, že je sledována. Využíváme rovněž speciální techniku ke sledování vozidel.

Ahoj všichni!

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.